ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ
Beton towarowy
– C8/10 (B10),
– C12/15 (B15),
– C16/20 (B20),
– C20/25 (B25),
– C25/30 (B30),
– C30/37 (B37),
– C35/45 (B45),
– C40/50 (B50),
– C45/55 (B55)
Beton specjalistyczny
– zaprawy betonowe
– podsypki drogowe
– betony mostowe
– betony hydrotechniczne
– betony ze zbrojeniem rozproszonym
– betony posadzkowe
– betony samozagęszczalne
Menu